Marwel G4
Pro firmy a podniky

pro firmy a podniky

Chcete dobře prezentovat svoji firmu, produkt nebo službu? Využijte možnosti optimalizovat web pro vyhledávače, zvyšte prodejnost pomocí poptávkových formulářů a sledujte výsledky webu ve statistikách.

Pro státni správu

Pro státní správu

Web města nebo obce musí nabídnout občanům důležité informace a navíc splnit všechny zákonné normy. Použitím našeho redakčního systému usnadníte svým občanům komunikaci s úřadem a váš web se stane pohotovým a aktuálním zpravodajem.

Pro obce

Pro obce

Potřebujete zajistit rychlou a bezproblémovou publikaci velkého množství informací v souladu se zákonem? Redakční systém vám usnadní aktualizaci informací i správu dokumentů ke stažení, to vše v souladu s platnou legislativou.

O marwelu

Marwel nabízi:

Marwel je dynamický redakční systém, který vám umožňuje měnit obsah a strukturu webu bez znalosti programovacích jazyků. Jeho obsluha není o nic složitější než obsluha běžných textových editorů.

zoznam nabidky

 • Plnou kontrolu nad strukturou a obsahem webu.
 • Možnost vkládat texty vytvořené v textovém editoru (Word, OpenOffice...).
 • Přátelské uživatelské prostředí a jednoduché ovládání.
 • Flexibilní dynamický systém - snadno změníte rozvržení obsahu na stránce, vygenerujete automatické seznamy článků apod.
 • Sofistikovaná správa uživatelů - můžete je řadit do skupin i vymezit oprávnění pro přístup k určitým částem webu.
 • Efektivní indexaci ve vyhledávačích, vkládání klíčových slov ke každému článku zvlášť a další možnosti důležité pro SEO. Validní kód vytvořených stránek.
 • Přístupnost - systém splňuje všechna pravidla tvorby přístupných webů.
 • Modulární struktura umožňuje rozšíření webové prezentace o další funkce - kromě velkého množství rozšiřujících modulů lze vytvořit i speciální moduly na zakázku.
 • a mnoho dalšího...

více

Standardní funkce:

Řada funkcí je integrální součástí základní verze redakčního systému. Zde je jejich stručný výčet.

vypis sluzeb

 • Podpora jazykových mutací - umožňuje vytvářet vícejazyčné stránky. Jeden a tentýž článek může mít různé jazykové mutace.
 • Hledání (Search) - klasické vyhledávání v obsahu stránek.
 • Správa uživatelů a skupin - umožňuje nastavovat různé uživatelské a redaktorské skupiny, zařazovat do nich uživatele a nastavit jim rozdílná přístupová práva o určitých částí systému. Skupiny usnadňují správu oprávnění pro uživatele, navíc je však stále možno nastavit konkrétní oprávnění jednotlivým uživatelům.
 • Chráněné sekce - vám umožní omezit přístup k určitým částem webu pouze pro vybrané skupiny uživatelů.
 • Související články a odkazy – vytváří automatické odkazy na jiné články vašeho webu a externí stránky související s daným článkem.
 • Vkládání z Wordu – čistí texty kopírované do stránek webu z textových editorů Word i dalších (odstraňuje přebytečné formátovací značky).
 • Historie článků – automatické ukládání starších verzí článků a jejich případné obnovení. Kdykoli se tak můžete vrátit k původní verzi.
 • Vkládání a úpravy tabulek – můžete přidávat nebo odebírat řádky či sloupce, slučovat či rozdělovat buňky či měnit i pokročilejší parametry tabulek.
 • Jednoduchý editor fotografií a obrázků s možností jejich vkládaní do článků.
 • Vkládání souborů určených ke stažení (dokumenty PDF, XLS, DOC, ODT, ZIP atd.).
 • Typy článků - každý článek můžete zařadit do odpovídajících uživatelsky vytvořených kategorií (např. Novinky, Aktuálně, Tiskové zprávy, Slevy, Kariéra apod.) a určovat tak jejich zobrazení na webu.
 • Vytváření generovaných seznamů článků s různými typy zobrazení. Můžete filtrovat články podle typu, ovlivnit způsob jejich řazení nebo počet zpracovávaných článků.

více

Rozšiřující moduly:

Připravili jsme pro vás řadu doplňkových modulů, které rozšíří možnosti vašeho portálu a učiní z něj interaktivní, sofistikovanou aplikaci:

Přístupnost:

Pro někoho jen módní slovo, pro nás přirozená součást práce. Všechny weby tvoříme s ohledem na pravidla přístupnosti, která jsou pro státem zřizované subjekty již povinná (zákon č. 81/2006 Sb., o informačních systémech veřejné správy).

Dokážeme nejen navrhnout a vytvořit funkční stránky splňující tato pravidla, ale i zajistit certifikaci portálu společností Tyflo Centrum (Prohlášení o přístupnosti webové aplikace pro osoby s těžkým poškozením zraku a jiným postižením). Navíc aktuální požadavky na přístupnost průběžně sledujeme a implementujeme do našich řešení. Dodržení pravidel přístupnosti není jen otázkou schopností a nastavení redakčního systému, ale významnou měrou je může ovlivnit i práce redaktorů. Z toho důvodu zajišťujeme také průběžně kontrolu přístupnosti vašich stránek i po čase, kdy se mohou objevit nedostatky vzniklé činností redaktorů.

Přehled nejdůležitějších pravidel a naše řešení:

 • Vkládání alternativních textů u odkazů a netextových prvků – ano, Marwel umožňuje vkládat alternativní texty ke všem druhům netextových sdělení i k fotografiím.
 • Funkčnost stránek s vypnutými kaskádovými styly (CSS), Java skripty a flashy – ano, naše stránky jsou vždy ovladatelné i při vypnutí všech stylů a skriptů.
 • Dostatečný barevný kontrast mezi pozadím a textem – ano, pokud svěříte návrh grafického řešení našim grafikům, garantujeme, že bude toto pravidlo dodrženo.
 • Možnost zvětšování a zmenšování písma funkcí prohlížeče pro snadnější čtení – ano, i to Marwel umožňuje.
 • Srozumitelnost a konzistence navigačních prvků, možnost vracet se ve struktuře zpět – ano, samozřejmě splňuje (navigační řádek, tzv. Breadcrumb).
 • Správné popisy formulářových prvků – ano, všechny texty ve formulářích a jejich ovládací prvky vystihují požadovaný obsah.
 • Správné popisy tabulek a řazení buněk – ano, tabulkové prvky mají správné popisy a řadí se ve směru čtení.
 • Validita kódu – ano, kód generovaný redakčním systémem Marwel je validní (norma XHTML 1.0 Strict, validátor W3C).

více

Bezpečnost:

Zabezpečení dat klientů a ochrana proti útokům je jednou z našich významných priorit. V této oblasti jsme zavedli řadu osvědčených postupů, a můžeme tak garantovat rozsáhlé záruky a ochranu svěřených aplikací. Stejně tak i samotný redakční systém Marwel je vytvořen s ohledem na možná bezpečnostní rizika.

Žádná záruka či postup však není účinný, pokud jejich plnění nemají na starost důvěryhodní, zkušení odborníci. Nejdůležitějším faktorem je totiž vždy člověk sám. Jsme hrdí na to, že náš technický tým plní tuto úlohu a dokáže klientům poskytnout maximální možnou podporu.

Základní pilíře řešení, která využíváme:

 • Hosting – nezatěžujeme naše servery tisíci různých aplikací, garantujeme vám dostupnost a funkčnost vašich webů. Můžeme vám dokonce poskytnout i váš vlastní server. Naše dedikované servery jsou zajištěny i fyzicky – mají k nim přístup pouze určení pracovníci a jejich umístění odpovídá bezpečnostním normám.
 • Software – pro administraci a správu serverů používáme především linuxové technologie, které jsou odolné proti virům i ostatnímu malware. Tento software pravidelně aktualizujeme a kontrolujeme jeho funkčnost.
 • Monitoring – své servery pravidelně monitorujeme a prověřujeme bezpečnostními testy. Na testování používáme aplikaci Nagios.
 • Zálohování – všechny aplikace, které hostujeme na svých serverech, také pravidelně zálohujeme. Zálohování probíhá každých 24 hodin. Naše databáze jsou vytvořeny tak, aby byl umožněn návrat ke starším verzím a obnova případné smazané části. Také redakční systém podporuje verzování článků a umožňuje návrat zpět v jejich historii.
 • Autentifikace – pro vstup do editačních částí aplikací je vždy nutné přihlášení a schválení administrátorem. Nikdo nepovolaný se tedy k redakci webu nedostane. Navíc dokážeme omezit přístup na stránky i vybraným IP adresám. Uživatele je možné ověřit proti místním heslům nebo proti LDAP, případně Active Directory.
 • Autorizace – redakční systém Marwel umožňuje definovat libovolný počet uživatelských skupin a nastavit pro každou zvlášť přesnou míru oprávnění. V praxi to znamená, že můžete přesně definovat části webu, které jsou přístupné jen určitým vybraným uživatelům, nebo které mohou editovat jen určití redaktoři. Díky tomu můžete vytvářet různé skryté sekce či soukromé účty.
 • Logování - všechny provedené operace jsou zaznamenány v systémovém logu, a lze je tedy zpětně vyhledat a ověřit.
 • Součástí našich bezpečnostních řešení je i pravidelný reporting a podrobné analýzy, které pro naše klienty vytváříme.

více

SLUŽBY

Tvorba webů:

Samotný redakční systém je jen malou částí balíčku služeb, které poskytujeme. Náš tým je připraven poradit vám a aktivně se zapojit do tvůrčího procesu přípravy vašeho webu.

Co tedy od nás můžete očekávat:

 • Nabídka, úvodní schůzka a konzultace, na které zjistíme váš záměr a cíle, kterých chcete dosáhnout.
 • Vypracování podrobné specifikace a navržení nejlepšího řešení, v němž přesně stanovíme, co všechno bude váš web obsahovat.
 • Nastavení redakčního systému přesně podle vašich požadavků tak, aby vám vyhovoval a plnil funkce, které od něj očekáváte.
 • Vytvoření a implementace grafického návrhu webu, který se vám bude líbit a přitáhne pozornost návštěvníků.
 • Vytvoření vnitřní struktury webu, vzájemné provázání článků a vytvoření jednotlivých položek menu.
 • Naplnění webu jeho obsahem, redakční práce (včetně návrhů na optimalizaci pro vyhledávače).
 • Spuštění webu do ostrého provozu, předání zákazníkovi.
 • V případě zájmu návrh reklamních kampaní a jejich realizace (PPC, SEO, SEM, Sklik, Google Adwords, atd.).
 • Zajištění certifikátu o přístupnosti webové prezentace pro osoby s těžkým poškozením zraku a jiným postižením (nutný pro všechny weby veřejné správy).
 • Průběžná kontrola a redakční dohled (validita stránek, platnost odkazů atd.), pravidelná zálohování (pokud je web na našich serverech).
 • Pravidelné analýzy a reporty dle předem dohodnutého harmonogramu (měsíčně, čtvrtročně, půlročně, ročně...).
 • Další rozšiřování a rozvoj portálu, propojení s jinými aplikacemi v rozsahu, který si budete přát.

více

Podpora a školení:

Naše služby nekončí implementací a dodávkou aplikace, svým klientům nabízíme také školení i dlouhodobou zákaznickou podporu.

Školení:

Chcete umět efektivně využít všech možností redakčního systému a poznat jejich dopad? v rámci implementace zaškolíme všechny budoucí redaktory v prostorách vaší firmy.

Součástí školení je:

 • přednáška našeho lektora s využitím projektoru
 • poskytnutí vytištěných manuálů redakčního systému
 • ukázky práce s redakčním systémem
 • vysvětlení typických situací, které vás mohou při úpravách vašeho webu potkat
 • Školení trvá cca 3 hodiny, v případě zájmu není problém zahrnout do přednášky i obecné pokyny pro publikování na internetu či otázky týkající se technického řešení a legislativy.

Podpora:

Součástí našich služeb je i zákaznické centrum, které vám zajistí co nejrychlejší provedení požadovaných úprav. Ke komunikaci s klienty používáme jak standardních způsobů (telefon, email), tak i speciální aplikaci Helpdesk, pomocí které můžete zadávat své požadavky a sledovat, jak probíhá jejich řešení. To vám dává jedinečnou možnost okamžitého přehledu nad stavem práce u každého konkrétního zadání.

více

Reference

státni správa

obce

firmy a ostatní

Najdi vzdìlávání
Najdi vzdìlávání
MUFIS a.s.
MUFIS a.s.
Dismas kavárna
Dismas kavárna
Agados s.r.o.
Agados s.r.o.
Prezentace operního pìvce Vladimíra Chmela
Prezentace operního pìvce Vladimíra Chmela
VOSK - Verejné obstarávanie a elektronické aukcie
VOSK - Verejné obstarávanie a elektronické aukcie
Prezentace spoleènosti 2 THETA
Prezentace spoleènosti 2 THETA
Naviga 4
Naviga 4
Pila Krušina
Pila Krušina
Intranet Tart
Intranet Tart
GEMMA Systems s r. o.
GEMMA Systems s r. o.
Service Guide
Service Guide
Webová prezentace ELKO Nový Knín
Webová prezentace ELKO Nový Knín
Dynamica, a.s.
Dynamica, a.s.
ML Production
ML Production
Webová prezentace spoleènosti GALEOS
Webová prezentace spoleènosti GALEOS
GUBI computer systems
GUBI computer systems
Portál Vodárenské a.s.
Portál Vodárenské a.s.
Agados s.r.o.
Agados s.r.o.
Cyrrus Corporate Finance
Cyrrus Corporate Finance
Realmedia, s. r. o.
Realmedia, s. r. o.
Webová prezentace spoleènosti OEZ, redesign
Webová prezentace spoleènosti OEZ, redesign
Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory
Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory
Fond ohrožených dìtí
Fond ohrožených dìtí
Energetický ústav
Energetický ústav
Energetické fórum
Energetické fórum
Informaèní portál nejen pro zrakovì postižené Tyflonet
Informaèní portál nejen pro zrakovì postižené Tyflonet
Erasmus - databáze závìreèných zpráv
Erasmus - databáze závìreèných zpráv
Institut pro srovnávací politologický výzkum
Institut pro srovnávací politologický výzkum
Naviga 4 – Komunikaèní plán
Naviga 4 – Komunikaèní plán
Vzdìlávání a autismus
Vzdìlávání a autismus
Portál Svazu èeských a moravských bytových družstev
Portál Svazu èeských a moravských bytových družstev
Webový portál projektu VINOENVI
Webový portál projektu VINOENVI
Webové stránky Nemocnice Tišnov
Webové stránky Nemocnice Tišnov
Portál Svazu vinaøù Èeské Republiky
Portál Svazu vinaøù Èeské Republiky
Asociace malých a støedních podnikù a živnostníkù ÈR
Asociace malých a støedních podnikù a živnostníkù ÈR
Burza práce pro osoby se zrakovým postižením
Burza práce pro osoby se zrakovým postižením
Generace Y
Generace Y
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Prùvodce Linuxem
Prùvodce Linuxem
Portál Bio-info.cz
Portál Bio-info.cz
Portál OpenOffice.cz
Portál OpenOffice.cz
Magazín LinuxEXPRES
Magazín LinuxEXPRES
Fotogalerie portálu CzechTourism
Fotogalerie portálu CzechTourism
Portál MIS CDS
Portál MIS CDS
Rebeca
Rebeca
Akademická informaèní agentura
Akademická informaèní agentura
RRMS - eCBA, Pøehled úèetních dokladù
RRMS - eCBA, Pøehled úèetních dokladù
Správce dokumentů eØKV
Správce dokumentù eØKV
VIP sekce webu Cyrrus
VIP sekce webu Cyrrus
Drážní inspekce ČR
Drážní inspekce ÈR
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Státní ústav pro kontrolu léèiv
Ministerstvo pro místní rozvoj - kalkulačka nájemného
Ministerstvo pro místní rozvoj - kalkulaèka nájemného
Česká inspekce životního prostředí
Česká inspekce životního prostøedí
Mozaika profesního vzdìlávání
Mozaika profesního vzdìlávání

Řešení

Pro firmy a podniky:

Chcete dobře prezentovat svoji firmu, produkt nebo službu? možnosti optimalizovat web pro vyhledávače, prodejnost pomocí poptávkových formulářů a sledujte výsledky webu ve statistikách.

Jaké vlastnosti oceníte?

 • vkládání klíčových slov pro každý článek zvlášť (důležité pro SEO),
 • možnost ovlivnění adresy jednotlivých stránek,
 • podrobné komplexní statistiky návštěvnosti a přístupů,
 • jednoduchou správu fotogalerie,
 • RSS kanály pro distribuci novinek,
 • vytváření kontaktních a poptávkových formulářů (formulářů pro sběr dat),
 • možnost napojení na firemní aplikace...
 • a mnohé další.
Kromě toho dokážeme navrhnout a realizovat internetové reklamní kampaně (Sklik, PPC, Google Adwords, atd.) dodat podrobné analýzy i návrhy na další rozvoj vašeho webu.

Nezáleží na velikosti obce. Na redakčním systému Marwel byly postaveny weby malých obcí i velkých měst. Mnoho z nich využilo i speciální moduly, které byly vytvořeny na míru právě pro úřady samosprávních celků. Mezi nejčastěji využívané moduly patří:

 • Fotogalerie
 • Správce dokumentů
 • Fulltextové vyhledávaní
 • Statistiky webu
 • Google sitemap
 • Fulltextové indexováni
 • Bannery
 • Burza
 • Formuláře

Individuální řešení

Každá firma či společnost je specifická. Modularita redakčního systému Marwel umožňuje vyběr funkcionalit dle vašich potřeb. Svým klientům vždy nabízíme individuální řešení.

Pro státní správu:

Potřebujete zajistit rychlou a bezproblémovou publikaci velkého množství informací v souladu se zákonem? Redakční systém vám usnadní aktualizaci informací i správu dokumentů ke stažení, to vše v souladu s platnou legislativou.

Web státní správy vyžaduje:

 • časté aktualizace velkého množství informací s potřebou konzistence napříč celým webem,
 • kvalitní správu dokumentů ke stažení,
 • zajištění přístupnosti a dostupnosti zveřejněných informací,
 • splnění zákonných nařízení a publikování informací v souladu s platnou legislativou,
 • optimalizaci administrativních procesů,
 • efektivní komunikaci s klienty...
Kromě toho dokážeme navrhnout a realizovat internetové reklamní kampaně (Sklik, PPC, Google Adwords, atd.) dodat podrobné analýzy i návrhy na další rozvoj vašeho webu.

Pro klienty z oblasti státní správy jsme vytvořili několik speciálních modulů, které mohou pomoci vyřešit běžné i velmi specifické situace. Mezi nejčastěji využívané moduly patří:

 • Elektronická podatelna
 • Formuláře
 • Kontakty
 • Správce dokumentů
 • Fotogalerie
 • Úřední deska
 • Životní situace
 • Otázky a odpovědi
 • Fulltextové vyhledávaní dokumentô

Individuální řešení

Možná jste se ztratili v široké nabídce modulů, nezoufejte. Modularita redakčního systému Marwel umožňuje vyběr funkcionalit dle vašich potřeb. Svým klientům vždy nabízíme individuální řešení.

Pro obce:

Web města nebo obce musí nabídnout občanům důležité informace a navíc splnit všechny zákonné normy. Použitím našeho redakčního systému usnadníte svým občanům komunikaci s úřadem a váš web se stane pohotovým a aktuálním zpravodajem.

Od obecního webu se očekává:

 • je pohotovým zpravodajem o dění v obci, městě nebo městské části,
 • přináší občanům důležité informace a návody, jak postupovat při řešení různých životních situací,
 • splňuje všechna zákonná nařízení,
 • podává informace ze zastupitelstva obce, přináší upoutávky na kulturní, sportovní a společenské akce, nabízí informace pro turisty, možnosti ubytování, rekreačního vyžití apod.
 • usnadňuje orientaci a komunikaci občanů s úřadem, zjednodušuje práci zaměstnancům,
 • je přehledný, zajímavý a čtivý...

Nezáleží na velikosti obce. Na redakčním systému Marwel byly postaveny weby malých obcí i velkých měst. Mnoho z nich využilo i speciální moduly, které byly vytvořeny na míru právě pro úřady samosprávních celků. Mezi nejčastěji využívané moduly patří:

 • Úřední deska
 • Elektronická podatelna
 • Životní situace
 • Správce dokumentů
 • Fotogalerie
 • Formuláře
 • Kontakty
 • Registrace na semináře
 • Otázky a odpovědi
 • Kalendář akcí
 • Diskuzní fórum
 • Ankety

Individuální řešení

Možná jste se ztratili v široké nabídce modulů, nezoufejte. Modularita redakčního systému Marwel umožňuje vyběr funkcionalit dle vašich potřeb. Svým klientům vždy nabízíme individuální řešení.

Zaujalo vás naše řešení? Neváhejte a kontaktujte nás.

Chcete si vyzkoušet Marwel nebo se informovat na naše další služby? Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy a také pro Vás zpracujeme nezávaznou poptávku.

QCM, s.r.o. +420 538 702 702
Heršpická 813/5 info@qcm.cz
639 00 Brno obchod@qcm.cz

Portál pro vhodné uveřejnění
Gemin
QCM s.r.o
eAukce
rscz
Elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek